Skip to main content

DVD 2 - Pháp Hội Nam Cali 5/2011


Published 2011


Phim dvd phần 2-4 ghi lại Pháp Hội Nam Cali được tổ chức tại Nam Cali vào tháng 5, 2011 với sự chủ toạ của Thầy Thích Thông Lai.
www.ChuaTamNguyen.org
Thầy Thích Thông Lai
18814 108th Ave SE
Renton, WA 98055
425-255-4798
ChuaTamNguyen@yahoo.com


Producer www.ChuaTamNguyen.org
Audio/Visual sound, color
Language Vietnamese

Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
PEOPLE ALSO FOUND
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
20
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
1,441
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
2,579
0
0
Community Spirituality and Religion
by www.ChuaTamNguyen.org
1,266
0
0